Odkryć swoje powołanie

Napisał

Zadaniem Jana Chrzciciela było “przygotować drogę Panu, prostować ścieżki dla Niego” (Mk 1, 3). A jaka jest moja rola w życiu, co ja mogę zrobić by “Pan znalazł wiarę na ziemi gdy przyjdzie” (por. Mt 18, 7)? Nie wolno mi ograniczyć się do troski o własne zbawienie, ale starać się doprowadzić do niego też i innych.

Loading