Wiem, wiem

Napisał

Sama wiedza o tym, że Jezus jest Chrystusem (Mesjaszem, Pomazańcem) do zbawienia nie wystarczy. Św. Paweł wielbi Boga za Kolosan, którzy od wiedzy (“nauczyliście się” Kol 1,8) przeszli do wiary. Uwierzyli także mieszkańcy Kafarnaum, a zwłaszcza św. Piotr, który z wiarą prosi Jezusa o zdrowie dla teściowej. Od wiedzy do wiary, która jest oddaniem serca i posłuszeństwem, nie przeszli mieszkańcy Nazaretu (“powątpiewali o Nim” Mt 13,57), o czym słyszeliśmy w miniony poniedziałek. Także demon wiedział, że On jest Mesjaszem (Łk 4,41; por. Jk 2,19). Ale ani demon, ani mieszkańcy Nazaretu nie mogą wyśpiewać razem z nami: Ufam na wieki łaskawości Boga!

Zdjęcie: memoossa

Loading