Po nitce do kłębka

Napisał

“Nie będę się modlić za rząd, teściową, zięcia, a już na pewno nie za tego durnego sąsiada! – Skoro wyrządził mi krzywdę. to czemu mam się jeszcze za niego modlić??” Pragnienie dobra, modlitwa czy wola przebaczenia komuś jest znakiem wiary, mocnej relacji z Jezusem – bez nich faktycznie przebaczenie jest niemożliwe (“przecież i grzesznicy miłość okazują [tylko] tym, którzy ich miłują”). Jednak nakaz Jezusa jest nieodwołalny: “Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”; św. Paweł po ponad trzydziestu latach powtórzy to wezwanie, mówiąc: “Jak Pan wybaczył wam, tak i wy”. Nie jesteśmy skazani na wędrówkę po omacku – wybaczenie, które podarował Ci Bóg, jest drogowskazem.

Kol 3,12-17; Ps 150,1-5; 1 J 4,12; Łk 6,27-38

Loading