Błahostki

Napisał

Niekiedy Pan Bóg, by ratować człowieka, używa rzeczy, które wydają się zbyt błahe w tak poważnej sytuacji: rzut oka na kawałek miedzi w kształcie węża (Lb 21,4b-9), zanurzanie się siedem razy w Jordanie na oczach ludzi (jakby Abana i Parpar były gorsze… – 2 Krl 5,9-14) czy głupstwo głoszenia Słowa (1 Kor 1,21-25). To nie formuła czy magiczne przedmioty zbawiają, ale łaska naszego Pana: wiara, nie magia, są naszą drogą. A każdy, kto w Niego uwierzy nie zginie, ale będzie miał życie wieczne.

Lb 21,4b-9 (Flp 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; J 3,13-17

zdjęcie: bschwehn

Loading