Niewiele, więcej, najwięcej

Napisał

Kto jest grzesznikiem większym, a kto mniejszym? Kto więcej kocha Pana Boga, a kto mniej? Stopniowalność to właściwa ludziom cecha rozstawiania siebie nawzajem po kątach. Pan Bóg jednak, w przeciwieństwie do nas, zawsze tak samo gotowy jest do kochania i przebaczania. I nie ze względu na zasługi, tylko pomimo słabości. W miłosierdziu Jego miejsce jest dla wszystkich. Nawet dla Ciebie…

Loading