Właściciel ucha

Napisał

Słuchać można byle jak, bez szacunku, bez pokory, a nawet bez chęci usłyszenia. Kto słucha jak należy, ten staje się świadkiem/światłem: stał się nim król Cyrus (usłyszał głos Boga), stali się “naczelnicy rodów Judy i Beniamina, jak również kapłani i lewici”, którzy usłyszeli wezwanie króla, a także “wszyscy sąsiedzi”; bardzo pięknie słuchał św. o. Pio i stał się potężnym świadkiem/światłem. Zamknięcie ucha na Słowo Boga okropnie wyjaławia właściciela ucha…

Ezd 1,1-6; Ps 126,1-6; Mt 5.16; Łk 8,16-18

Loading