O tym, że każdy może być Panu Jezusowi mamą…

Napisał

O tym jest dzisiejsza, bardzo krótka Ewangelia, zawierająca zdanie: “Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Otwarte serce i otwarte uszy, nastawione na słuchanie Bożego Słowa – oto sekret duchowej płodności i życia. Im więcej i lepiej Jezusa słucham, tym lepiej Go znam, co więcej, mam szanse poznać Go tak dobrze, jak Go zna Jego rodzona Mama.

Loading