Idźmy tulmy się jak dziadki

Napisał

Znakiem wyzwolenia i błogosławieństwa (w pierwszym czytaniu) są staruszkowie, a w Ewangelii Chrystus powołuje się na dziecko. Pozorna kruchość i bezbronność stają się doskonałym środkiem, poprzez który objawia się moc Boża (“przychyli się ku modlitwie opuszczonych” – psalm). Masz prawo opierać się na sobie, na swojej sile i zdolnościach, ale trudno wtedy wymagać, by Bóg był Twoim obrońcą.

Za 8,1-8; Ps 102,16-21.29.21-23; Mk 10,45; Łk 9,46-50

Loading