Sukces, czyli porażka

Napisał

Dzisiejsze Słowo pięknie synchronizuje się z “wielkim” i “pokornym” duchem Patrona dnia – Św. Franciszkiem, który wielbił Boga za wszystko i we wszystkim, siebie zaś widział jako najnędzniejszego… Do swoich naśladowców często powtarzał zdanie: „Bracia, zaczynajmy od nowa, bo dotąd niceśmy jeszcze nie uczynili”.

Propaganda sukcesu, której tak często hołdujemy, zarówno w życiu prywatnym, zawodowym, politycznym, ale też i “towarzyskim…”, blado wypada przy tej postawie pokory i właściwie jawi się jako porażka.

Piękna jest dusza pokorna…

Loading