Na dobre zmienić zło

Napisał

Bóg może przemienić zło w dobro – i tylko On ma taką władzę. Ale najczęściej zło i cierpienie w naszym życiu pojawia się, bo sami je przyzywamy przez grzechy, niewierność Bogu – “przez ofiary składane złym duchom, a nie Bogu”. On jest jednak pełen miłosierdzia – przyszedł, aby zniszczyć dzieła diabła, posyła też ludzi, którzy będą kontynuowali Jego misje. I choć może nigdy nie będziemy mieli łaski widzenia Jezusa tak, jak św. Faustyna (“wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli”), to jednak , gdy będziemy pokorni, będą nam objawione tajemnice Królestwa: “Albowiem Ten, co zesłał na was to zło, przywiedzie radość wieczną wraz z wybawieniem waszym”.

Ba 4,5-12.27-29; Ps 69,33-37; Mt 11,25; Łk 10,17-24

Loading