Kontekst ziarenka

Napisał

Wrzucenie Jonasza do szalejącego morza, połknięcie go przez rybę, napaść zbójców na człowieka z Ewangelii – większość wydarzeń wyjętych z szerszego kontekstu okazuje się bezsensem, sytuacją bez wyjścia, “końcem świata”. Kontekstem tym jest działanie Boga w życiu człowieka, Jego plan, który obejmuje nie kilka chwil, jedną czy dwie sytuacje, ale całe życie, a do tego wieczność. Ten kontekst wyłapać można jedynie na modlitwie – w październiku różaniec jest doskonałym narzędziem do łapania kontekstu – ziarenko po ziarnku.

Jon 1,1-2.11; Ps: Jon 2,3-5.8; J 13,34; Łk 10,25-37

Loading