Jeżeli Bóg z nami..!

Napisał

Któż przeciwko nam?! Pomyślałem sobie o wszystkich trudnych sytuacjach w moim życiu. O beznadziei, cierpieniu, pustce, bezradności… O dotarciu do miejsca, z którego – po ludzku – już nie można iść dalej. W takich chwilach, żeby przetrwać, musi przyjść doświadczenie Boga, a przynajmniej mocna świadomość Jego obecności i przekonanie, że nic nas nie odłączy od miłości Chrystusa (List do Rzymian). W Ewangelii Pan Jezus również zdaje się o tym przypominać. Z Jego odpowiedzi faryzeuszom, którzy przyszli go ostrzec, na pierwszy plan przebija się troska o człowieka w jego niezrozumieniu dróg Bożych i ignorancji.

(Rz 8,31b-39)
(Łk 13,31-35)

Loading