Idolem być…

Napisał

Świat laicki krytykując czy naśmiewając się ze świętych Kościoła, sam kreuje swoich idoli, którzy mają być swego rodzaju wzorcami do naśladowania.

W dzisiejszym Słowie Pan Bóg daje nam wskazówki, jak przez zaufanie Jemu w trudnych doświadczeniach osiągnąć pełnię szczęścia, pokój serca.

Idąc tą drogą możesz nieświadomie zostać czyimś „idolem”, bo jak kiedyś powiedział Oscar Wilde: „Każdy święty ma swoją przeszłość, i każdy grzesznik ma swoją przyszłość”, więc nie trać czasu…