Recepta na ciemność

Napisał

Brać wszystko na rozum wydaje się być rzeczą rozsądną; często jednak prowadzi to donikąd: są takie momenty, wydarzenia, sytuacje, których po prostu zrozumieć się nie da. Ot, choćby zachęta Jezusa z dzisiejszej Ewangelii – nie wydaje się zbyt rozsądna. Najlepszą jednak postawą wobec tego, co za trudne do zrozumienia, nie jest negacja czy bunt, ale – jak zachęca św. Paweł – chwalenie Boga.

Rz 11,29-36; Ps 69,30-31.33-34.36-37; J 8,31b-32; Łk 14,12-14

Loading