Lateran w Twoim sercu

Napisał

Kościół, który jest miejscem działania Boga w świecie, przynosi człowiekowi to, czego potrzebuje do zbawienia. Dlatego Chrystus tak mocno walczy o czystość i jednoznaczność świątyni: ma być ona znakiem działania Ojca poprzez miłość (za darmo), a nie poprzez (duchowy nawet) handel. W święto poświęcenia bazyliki na Lateranie dobrze byłoby zapytać samego siebie o to, czy jestem faktycznie świątynią Ducha Świętego, w której i przez którą Ojciec może swobodnie działać…

Ez 47,1-2.8-9.12 (1 Kor 3,9b-11.16-17); Ps 46,2-3.5-6.8-9; 2 Krl 7,16; J 2,13-22

Loading