Święto Niepodległości Serca

Napisał

Księga Mądrości napomina dziś sędziów ziemskich i w Dzień Niepodległości można byłoby odczuć pokusę, by czytania odnieść do rządzących – by to oni w pierwszej kolejności się nawrócili. I o ile potrzeba nawrócenia odnosi się do każdego, to jednak nie nam dana została władza kierowania Słowa Bożego do innych: jest ono dane Tobie. A pierwszym sprawdzianem tego, czy je przyjmujesz, niech będzie wysłuchanie Ewangelii o obowiązku przebaczenia i wprowadzenie jej w czyn. Kto umie przebaczać ten ma serce niepodległe grzechowi.

Mdr 1,1-7; Ps 139,1-5.7-10; Flp 2,15-16; Łk 17,1-6

Loading