Pospiesz się, bo odpływam…

Napisał

Sąd Boży jest w sumie dobrą wiadomością i wcale nie przerażającą dla każdego , kto jest gotowy spotkać się z Nim, bo nagrodą jest sam Bóg, źródło i autor tego, co dobre – prawdy, piękna, miłości i życia wiecznego.

Ludzie w czasach Noego zignorowali ostrzeżenie Pana o zbliżającym się wyroku i zabrakło dla nich łodzi, dosłownie…!

A do czyjej łodzi Ty wsiadasz – tej światowej, z krótkotrwałym powodzeniem i szczęściem, czy do łodzi Boga, zabierającej Cię do wiecznego królestwa i szczęścia z Nim?

Loading