Wyścig szczurów

Napisał

Życie bez perspektywy zmartwychwstania staje się wyścigiem szczurów – trzeba walczyć, żeby nałapać jak najwięcej przyjemnych rzeczy w tym życiu, skoro po śmierci nie ma nic. Król Antioch stawał wobec prawdy życia po śmierci podczas prześladowań, które zgotował wielu; podobnie saduceusze przyglądali się jedynie wierze w zmartwychwstanie z daleka – musieli się nieźle nagłowić, żeby wytłumaczyć sobie swoje teorie o braku życia wiecznego. Zapominając w swojej codzienności o perspektywie życia z Bogiem po mej śmierci, mogę niechcący zamienić się w szczura Antiocha o poglądach saduceuszy.

1 Mch 6,1-13; Ps 9,2-4.6.16.19; 2 Tm 1,10b; Łk 20 27-40

Loading