Naczynie Ducha Bożego

Napisał

Król Baltazar użył srebrnych i złotych naczyń – które jego ojciec zabrał ze świątyni – do ucztowania na cześć bożków złotych i srebrnych.

Możesz być złotym naczyniem Ducha Bożego, ale możesz także stać sie swoim własnym bożkiem.

Bądź złotym naczyniem w świątyni Boga, nawet jesli twoi rodzice traktowali Cię jak bożka – czcząc przesadnie lub lękając sie twojej woli.

Loading