O tym, jak Pan Jezus, będąc niezwykle radosnym, wiedział i powiedział, a to było tak

Napisał

Pan Jezus, niezwykle radosny w dzisiejszej Ewangelii (bo kochany przez Ojca i kochający), wie coś, czego my nie wiemy: kim jest Ojciec; ale nie zachowuje tej wiedzy zazdrośnie dla siebie – przekazuje ją tym, którym chce. Spełnia się proroctwo Izajasza o tym, że “kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, które przepełniają morze”. Św. Grzegorz Wielki mówił, że to “morze” to Pismo Święte, stąd wynika, że można wymyślić sobie takie zadanie adwentowe: nurkować w morzu, poznać lepiej Pana, dać się Jemu przemienić w chodzącą ilustrację do tematu “radość”, Amen.

Loading