Jak orły

Napisał

Jezus ukazuje, że w świecie, w stworzeniu, w codziennych wydarzeniach naszego życia przejawia się oblicze Boga. Bóg jest obecny w każdej chwili – On się nie męczy ani nie nuży żadnym z nas. Ci, którzy przyjdą do Niego z troską dnia codziennego, zostaną przyjęci, pokrzepieni i odzyskają siłę, any iść za Nim bez zmęczenia i znużenia.

Iz 40,25-31; Ps 103,1-4.8.10; Mt 11,28-30

Loading