Ten jest gorszy, kto się gorszy

Napisał

Cierpienie mnie gorszy: dlaczego Bóg je dopuszcza, dlaczego dobrzy muszą cierpieć, dlaczego Bóg nie chroni mnie przed cierpieniem?

Jeden z najpotężniejszych proroków Starego Testamentu – Eliasz (“któż się może pochwalić, że tobie jest równy?”) – cierpiał.
Jan Chrzciciel (“Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od niego”), który przyszedł w duchu i mocy Eliasza – cierpiał.
Patron dzisiejszego dnia, św. Jan od Krzyża, autor jednych z najpiękniejszych dzieł duchowości – cierpiał.
No cóż, z pewnością jednak Chrystusa (“tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał”), z racji tego, że jest Synem Boga, cierpienie ominie…

Syr 48,1-4.9-11; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; Łk 3,4.6; Mt 17,10-13

Loading