Cóż, to jest prawda

Napisał

Tym razem Pan Jezus nie dokonał cudu: w Ewangelii załatwił arcykapłanów i starszych ludu prawdą, która wyzwala. Oni jednak nie potrafili być wolni, więc pozostali w niewoli kombinowania, z dala od prawdy i wolności. Prawdzie poddał się Balaam i dzięki temu został wyzwolony: otrzymał łaskę dostrzeżenia czegoś, czego inni nie widzieli (wygłosił chyba najpiękniejsze proroctwo mesjańskie: “Widzę go, lecz jeszcze nie teraz, dostrzegam go, ale nie z bliska”), choć był prorokiem pogańskim. Brak odwagi życia prawdą prowadzi do kręcenia się w kółko w piłatowym pytaniu.

Lb 24,2-7.15-17a; Ps 25,4-9; Ps 85,8; Mt 21,23-27

Loading