Być posłuszny jak Święty Józef

Napisał

Dzisiejsze słowo kolejny raz uczy nas posłuszeństwa w wierze, posłuszeństwa woli Bożej objawionej przez Niego samego.  Człowiek Słowa Bożego to człowiek, który wchodzi w dialog i okazuje bezwzględne posłuszeństwo osobie Boga i Jego Słowu. Bądź jak Maryja czy Józef i zasłuchaj się w głos Pana, aby realizować Jego plan zbawienia. Proszę Cię Boże, daj, abym jak św. Józef był gotowy na realizowanie Twojego planu, a nie nie moich mrzonek, moich chorych wizji i nie spełnionych pragnień i marzeń.

Loading