Lawina

Napisał

Kiedy Maryja przyjęła mało prawdopodobną wiadomość o stanie Elżbiety, zrobiła to nie ze względu na treść informacji, ale ponieważ ufała bezgranicznie Temu, który Jej wiadomość przesłał. Ufność młodej Nazaretanki pociągnęła za sobą lawinę dobra. Bóg z taką samą troską i czułością przemawia do Ciebie (jak w pierwszym czytaniu) – to jedynie Twój brak zaufania (i oddania) się Jemu może sprawić, że nie doświadczysz cudów Jego miłości.

 Pnp 2,8-14 Ps 33,2-3.11-12.20-21; Łk 1,39-45

Loading