Słowo

Napisał

Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Człowiek mądry wie, jak należy postępować, by być dobrym i sprawiedliwym. Tylko jednak w mocy Ducha Chrystusa może rzeczywiście pójść drogami dobra i prawdy, nie ulegając przekleństwu grzechu. Narodzenie Boga jako człowieka sprawiło, że historia ma sens, a przyszłość niesie nadzieję.

Loading