Komu wierzę, komu ufam?

Napisał

Jan, jako naoczny świadek wydarzeń związanych z Jezusem, Jego nauczaniem, cudami, prześladowaniami, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem, staje się dla nas pewnym źródłem niepodważalnych dowodów, że Jezus – Słowo, przyszedł na świat, by nas zbawić i woła nas każdego po imieniu.

W dzisiajszym świecie tyle przekłamanych informacji dociera do naszych uszu i im wierzymy, im ufamy, za nimi idziemy. Dlaczego tak trudno uwierzyć nam świadkowi zbawczych wydarzeń, dlaczego tak trudno zaufać nam samemu Bogu?

Loading