Zbyt drogocenne koło ratunkowe

Napisał

Rzeczy tego świata są przyjemne i dość miłe. I choć mogą sprawić, że poczuję się – choć na chwilę – szczęśliwy (lub raczej zadowolony), to nie mogą mnie doprowadzić do Boga. To trochę tak, jakby na statku, który tonie na głębinie, chwycić się mocno drogiego kamienia, bardzo ciężkiego: ma on swoją wartość, ale trzymanie się go do końca przyniosło by śmierć. Prorokini Anna, która była wolna od rzeczy tego świata, otrzymała łaskę przyjścia dokładnie w momencie, kiedy mogła spotkać Jezusa.

1 J 2,12-17; Ps 96,7-10; Łk 2,36-40

Loading