Bóg jest miłością

Napisał

Jak trudno przyjąć odwieczną prawdę , że BÓG MNIE KOCHA DARMOWĄ MŁOŚCIĄ. Często czujemy się nie kochani, wydaje nam się, że należy zasłużyć na Jego miłość.

Kto doświadcza miłości bezwarunkowej w domu, rodzinie, od przyjaciół, a przed wszystkim od swoich Rodziców, temu  jest łatwiej przyjąć i uwierzyć w MIŁOSIERNĄ MIŁOŚĆ BOGA do człowieka, DO MNIE.

Panie, stwórz mnie na nowo, daj nowe serce zdolne kochać Ciebie, bliżniego i siebie samego. DAJ UDZIAŁ, MNIE GRZESZNEMU W MIŁOŚCI OBJAWIONEJ W TWOIM SYNU – JEZUSIE CHRYSTUSIE.

BŁAGAM CIEBIE: DAJ WIARĘ I POZNANIE – DOŚWIADCZENIE, ŻE TO TY MNIE PIERWSZY UMIŁOWAŁEŚ I STAŁEŚ SIĘ OFIARĄ PRZEBŁAGALNĄ ZA MOJE GRZECH. DAJ WIARĘ…

 

ZOBACZ: 1 J 4, 7 – 10

Loading