Panie, naucz nas się modlić!

Napisał

 

W zgiełku codziennego dnia potrzebne jest każdemu z nas moment udania się na miejsce pustynne, aby się modlić. Czym właściwie jest dla mnie modlitwa? Jaka postawa powinna jej towarzyszyć? W odpowiedzi pomaga nam dzisiejsza liturgia słowa i postawa młodego Samuela, który miał wrażliwe ucho na głos Pana, a więc postawa słuchania: Mów Panie, bo sługa Twój słucha! Pomaga nam również postawa matki Samuela – Anny, która modliła się żarliwie, mówiąc z głębi serca, wylewając duszę swoją przed Panem.

Panie, naucz nas się modlić! Znajdować czas dla Ciebie, aby słuchać i być razem z Tobą!

 

Loading