Moc wspólnoty

Napisał

Dzięki wierze i determinacji przyjaciół paralityka, Jezus odpuścił mu grzechy i uzdrowił z choroby…

Modlitwa wspólnoty i we wspólnocie Kościoła, bliskich, a także wstawiennictwo świętych jest uzasadnione i potrzebne dla naszego uzdrowienia duchowego i fizycznego.

Zatem nie bójmy się prosić o wstawiennictwo innych w naszych potrzebach.

Loading