Czyj palec?

Napisał

Zastanawiające jest, że Jezus podaje naukę o grzechu przeciw Duchowi Świętemu w kontekście rozmowy o demonach. Dziś niektórzy pobożni chrześcijanie sprowadzają działanie złych duchów do psychologii, a ich istnienie uważają za wiedzę wyssaną z palca. Ciekawe z czyjego, skoro w równoległym fragmencie Ewangelii św. Łukasz notuje słowa Jezusa: “A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże” (Łk 11,20).

2 Sm 5,1-7.10; Ps 89,20-22.25-26; 2 Tm 1,10b; Mk 3,22-30

Loading