Jaki wydaje plon w sowim życiu, kiedy słucham Słowa?

Napisał

W jaki sposób przyjmuje i słucham Słowa Boga? Czy moje serce jest żyzną glebą? Dlaczego patrzę i nie widzę, słucham i nie słyszę? Te pytania rodzą się w moim sercu, kiedy słycham dzisiejszej Ewangelii. Chrystus sieje słowo każdego dnia. Kto je przyjmuje wydaje piękne owoce w swoim życiu. Tymi duchowymi owocami są miłość, wierność, opanowanie, radość …. (por. Ga 5).

Panie spraw, aby ucisk, prześladowanie, troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze nie zagłuszyły usłyszanego i przyjętego słowa, lecz abym wydał w swoim życiu plon trzydziestokrotny, sześćdzisiątkrotny i stokrotny!!!

Bł. Bolesławo Mario Lament patronko dnia dzisiejszego, któraś w swoim życiu wydała przez miłość owoc stokrotny – módl się za nami!!!

Liturgia Słowa:

I czytanie: 2 Sm 7, 4-17

Ewangelia: Mk 4, 1-20

Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce:

“Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”. I dodał: “Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha”.

 

A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli razem z Dwunastoma, o przypowieści. On im odrzekł: “Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana tajemnica”.

 

I mówił im: “Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością; lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują.

Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny”.

 

Loading