Nawrócony morderca

Napisał

Wielkość króla Dawida nie polega na tym, że ma czyste rączki i gładką mowę, ale na tym, że chce się nawracać. Dowodem na nawrócenie jest to, że widzi działanie Boga w swoim cierpieniu, nawet wtedy, kiedy jest przeklinany. Dowodem na brak nawrócenia jest niedostrzeganie Boga w działaniu Jezusa, które jest nie po myśli mieszkańców Gerazy (i nawet uzdrowiony człowiek wtedy nie jest znakiem).

Liturgia Słowa

Loading