Dobra Nowina

Napisał

Dla posłanych przez Jezusa uczniów to doświadczenie głoszenia Jego nauki w przyszłości zapewne stanie się dobrym punktem odniesienia. Oni przecież, po zmartwychwstaniu, pójdą jeszcze raz opowiadać o tym, “co widzieli i słyszeli i czego dotykały ich ręce”.
Czytając ten fragment Ewangelii pomyślałem sobie o tym, że przemierzając drogi Palestyny musieli się dzielić doświadczeniem osobistego spotkania z Jezusem. Tak więc wszystko, o czym opowiadali innym było przez nich przeżyte. Dziś zastanawiam się nad tym, co jest moim punktem odniesienia – i w głoszeniu Dobrej Nowiny i w byciu zakonnym prezbiterem.

1 Krl 2,1-4.10-12
Mk 6,7-13

Loading