Zmiłuj się Panie, bo jestem grzeszny.

Napisał

Tajemnica dnia dzisiejszego bardzo mocno wzywa mnie do nawrócenia oraz ukazuje przeogromną miłość Boga do swojego umiłowanego stworzenia. Chcę odkryć w sobie pragnienia pojednania z Bogiem, drugim człowiekim i z własną historią życia.  Panie, pomóż mi otworzyć swoje serce przed Tobą i przed samym sobą, bo wiem i tego  doświadczam, że jesteś łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.

Loading