Czego nie dostrzegli faryzeusze przez swoją ciemność

Napisał

Pan Jezus nie potraktował imprezy u Lewiego jako wydarzenia tylko rozrywkowego: z pewnością podczas posiłku dotykał serc obecnych tam celników i grzeszników. Faryzeusze i uczeni w Piśmie tak głęboko nie sięgnęli; w ich mniemaniu obecność Jezusa i Jego uczniów dotyczyła tylko żołądka. Nie dali się prowadzić Panu, nie pozwolili Mu nasycić swej duszy, a ich światło nie zabłysło w ciemnościach, ani ich ciemność nie stała się południem…

Liturgia Słowa

Loading