Czy widzę Boże znaki dziś?

Napisał

Nawrócenie jest mocno związane z przemianą mojego myślenia – mentalności. CHCIEJ poddać swoją mentalność przebóstwiającej mocy Jezusa. On przeprowadzi przez pustynię, przez krzyż, przez każde trudne doświadczenie – bo JEZUS  jest PASCHĄ NASZEGO ŻYCIA.

fot: www.dziennik.pl

LITURGIA SŁOWA

Loading