Nie znieść, tylko wypełnić

Napisał

Kiedy czytam ten fragment Ewangelii (Mt 5, 17-19) słyszę inne słowa z Biblii: “Duch daje życie”(por. Rz 8,2) oraz słowa świętego Maksymiliana: “małe w=WIELKIE W”. Chrystus nie znosi prawa i proroków, tylko uczy mnie przez przykład i nauczanie, w jaki sposób wypełnić je w swoim życiu. Bo kresem prawa jest Chrystus, w którym jest moje usprawiedliwienie, jeśli wierzę.

Loading