Nowość (sprzed setek lat)

Napisał

Po wielu latach, po wielu stuleciach, nieposkromiona smutkiem wiara urzędnika królewskiego wciąż zadziwia i pomaga zaufać Bogu. To gest tego cierpiącego ojca stał się znakiem i cudem, dzięki któremu dziś mogę i ja uwierzyć Słowu Jezusa. Postawa pokornego, anonimowego urzędnika jest genialnie nowa – to w tym człowieku spełniła się przepowiednia z pierwszego czytania, która obejmuje także Ciebie.

Liturgia Słowa

Loading