Błędne tłumaczenia

Napisał

Zdumiewający ale też i dziwny jest fakt, że Żydzi patrząc na Jezusa, trzymając w ręku Pisma, błędnie interpretowali dane. Patrzyli i nie widzieli, czytali i nie rozumieli, wnioskowali i nie mogli pojąć.
Dziś znów myślę o sobie. Być może droga do Prawdy prowadzi właśnie przez zagubienie..?

Wj 32,7-14
J 5,31-47

Loading