Wyślij wiadomość

Napisał

Mimo, że nie miały komórki, fejsbuka ani maila, Marta i Maria posłały do Jezusa wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz”. Wiadomość doszła, ale Pan Jezus zrobił po swojemu, to znaczy zgodnie z wolą Ojca, to znaczy tak, jak było najlepiej dla Marii, Marty, żydów i dla samego Łazarza. Dziś Ty też wyślij wiadomość do Pana Jezusa i bądź spokojny: Jego odpowiedź będzie dla Ciebie najlepsza, nawet jeśli inna, niż się spodziewasz.

Liturgia Słowa

Loading