W stronę Golgoty

Napisał

Judasz postanowił wydać Jezusa; i choć jest to jego osobista decyzja, to trzeba pamiętać, że ułatwili ją arcykapłani i faryzeusze wydając nakaz, by każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu Jego pobytu, doniósł o tym, aby Go można było pojmać. Mój grzech wpływa na innych, ułatwiając im ich odejście od Boga. Tak jak tłum “wspiera się” w wykrzykiwaniu: “Ukrzyżuj Go!!!” Jest jeszcze czas, żeby odłączyć się od tłumu i pójść za Mistrzem, w stronę Golgoty.

Liturgia Słowa

Loading