I tak zmartwychwstał

Napisał

Uczeni, mimo że uczeni, nie znaleźli odpowiedzi na to, co zrobili nieuczeni Apostołowie, a że byli uczeni według siebie, więc nie pytali o zdanie Pana Boga. Uczniowie nie byli lepsi: oni też nie umieli uznać tego, że mogło się stać inaczej, niż sami przypuszczali. Pan Jezus wyrzucał im brak wiary, ale na szczęście i tak zmartwychwstał!

Czytania

Loading