Dlaczego nie zbliżam się do Światła?

Napisał

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła. Grzech jest ciemnym lochem, w którym urządzamy sobie mieszkanie i zdaje się nam, że nie jesteśmy więźniami. Tylko anioł Boży może otworzyć nam bramy tego więzienia, jednak najpierw trzeba uwierzyć w światło Bożej wolności i własną niewolę.

Loading