Kim dla Ciebie jest Jezus

Napisał

Kiedy Jezus nauczał, uzdrawiał a nawet karmił tysiące głodnych, Izraelczycy od razu chcieli obwołać Go królem, kimś kto wybawi ich spod dominacji Rzymian. Jezus jednak nie takiego królestwa szuka, On chce królować w Twoim sercu…

Kim On jest dla Ciebie i czego od Niego oczekujesz, bogactwa, zdrowia, spełnionej miłości, czy zbawienia – pełnego zjednoczenia z Nim???

Loading