Znaki

Napisał

“Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości”, mówi Jezus w Ewangelii, a mnie się zdawało, że właśnie jedzenie rozmnożonego chleba jest znakiem… Jezusowi jednak chodzi o znaki, które wskazują na Niego, na zapowiedzianego Mesjasza, który wypełnia dawne obietnice. Można obżerać się cudownie rozmnożonym chlebem i nie widzieć cudu; można widzieć oblicze Szczepana i nie dostrzegać oczywistej łaski; można żyć z dnia na dzień i nie widzieć miłości Boga, który niesie nas na swoich ramionach.

Liturgia Słowa

Loading