Ludzie Paschy

Napisał

Pomyślałem sobie, że ofiara z własnego życia, czyli “pójście na całość”, jest możliwa tylko wtedy, kiedy samemu doświadczyło się na własnej skórze skutków odkupienia. A więc kiedy jest się już “po przejściach”, czyli po osobistym doświadczeniu Paschy. A biskup Stanisław takim człowiekiem niewątpliwie musiał być.
Panie Jezu, daj mi być człowiekiem Twojej Paschy!

Dz 20,17-18a.28-32.36
Rz 8,31b-39
J 10,11-16

Loading