Bez Ducha

Napisał

Bez pomocy Ducha Świętego nie możemy rozpoznać Jezusa (por. 1 Kor 12,3), dlatego zostaje On posłany przez Ojca. Trudno się zatem dziwić mieszkańcom Listry, że nie umieli poznać prawdziwego źródła, z którego czerpał Paweł i Barnaba. Jeśli sam nie nosisz w sobie Ducha Świętego z łatwością przypiszesz sobie lub innym ludziom to, co pochodzi od Boga.

Loading