Wytrwać aż po grób

Napisał

Kochać Boga – znaczy zachowywać Jego przykazania.
Ludzkie doświadczenie miłości jest jednak inne. Zatrute nieco szukaniem siebie, brakiem bezinteresowności, po prostu kochaniem “za”, a nie “pomimo”. Zawsze jednak miłość, żeby nią była, musi mieć w sobie coś z Ducha i wyrażać się w postawie. Jak choćby w wytrwałości… aż do grobowej deski!

J 15,9-11

Loading